II İOHAN

DİGƏR MƏQALƏLƏR

 • QƏBİR ZİYALILAR

  Vaxtı ilə yazdıqları ibrətamiz əsərləri, düşündürücü fikirləri ilə qəlblərə nüfuz etmiş, illərin, hadisələrin axarıyla, ...

  Davamı
 • YAZIÇI YUXUSU

  Son vaxtlar yazıyla çox məşğul olduğumdan, ya nədənsə, tədricən danışıq qabiliyyətimi itirdiyimi hiss edirəm. Danışıq, ş...

  Davamı
 • ƏMƏLİSALEH ALİM

  Məryəm Əlizadə haqqında düşünərkən, gözümün qabağına 70-ci illər, o illər ölkənin canına hopmuş füsunkar teatr havası, u...

  Davamı