• İZDİHAM

  ...Yenə atasını gətirirdilər... Atasının cənazəsini uzun-uzun kişilər gətirirdi. Onların ardınca uzun-uzadı dəstələrlə q...

  Davamı
 • DƏFN

  Hər bədbəxt hadisə - insanın
  özü özünü cəzalandırmağıdır. Qədim hind fəlsəfəsindən ...

  Davamı
 • ÜZÜ İŞIĞA

  Özünü birtəhər dikəltdisə də, otura bilmədi. İçi tut yarpağı kimi, əsim-əsim əsirdi....

  Davamı
 • SUİTİ

  ...Kürsüyə qalxanda hiss elədi ki, deyəcəyi sözlər bu «qoyun sürüsünə» təsir eləməyəcək. Həm də, həmişəki sə...

  Davamı
 • FATMA

  ...Xırıltı səsinə ayıldı… Anası ölürdü. Hə, xırıldayırdı. Budu burada, yanındaca… gecələr anasıyla yan-yan...

  Davamı