Duyğular imperiyası

 • YAZIÇI PEŞƏSİ

  İllər ötdükcə yazıçılıq peşəsinin, hər an üstünə qaynar qalxanlar və dəbilqələrlə hücuma keçən amansız Həyat qoşunu ilə ...

  Davamı
 • XİLASIN SONU

  Uzun-uzadı illərlə bu dünyanın yöndəmsiz qanunları arasıyla əzilib, cızılıb qanaya-qanaya, ölüb dirilə-dirilə ilmə-ilmə,...

  Davamı
 • O DÜNYANIN SİRLƏRİNDƏN

  Davamı
 • ƏSƏBİ ƏJDAHA

  Bəzən, xüsusən ən gərgin, əsəbi məqamlar içimdən, əjdahayabənzər nəyinsə gərilib, qol-budaq atıb böyüdüyünü hiss edirəm....

  Davamı
 • İLAHİ SİRRLƏRDƏN

  Müqəddəs Quranın, insanın canüstü əzablarını yüngülləşdirən “Naziət” sürəsinin Qiyamət Günündən bəhs edən: &...

  Davamı
 • YUXU DEBATLARI

  Küləkli, yağışlı bir payız axşamı televizorla uzbəüz oturub, Milli Məclisə namizədliyini irəli sürən tanış simaların həy...

  Davamı
 • DUYĞU-ADAM

  Bir-birinin gah lehinə, gah əlehinə işləyən qayda-qanunları arasında çaşıb qaldığımız bu dünyanın şüurla yox, məramını, ...

  Davamı
 • QUS MÜƏLLİM

  Hind okeanının qaranlıq dərinliklərində qalxanvarı bədəni, qırçınlı dodaqlarının arasında ustalıqla gizlədiyi qılınc diş...

  Davamı
 • MÜLK TƏNTƏNƏSİ

  Bir çox "möhtərəmlər"in möhtərəmlik və möhtəşəmlik atributu saydıqları bahalı malikanələrə, maşınlara, torpaq ərazilərin...

  Davamı
 • QORXUNC UYARLIQ

  Vaxtı ilə ədəbiyyat müstəvisində külüng çala-çala, qalın-qalın romanlar yazan, yüksək vəzifələrdə çalışıb fəxri kürsülər...

  Davamı