Duyğular imperiyası

 • QORXUNC SONLUQ

  Davamı
 • DOĞMA SƏSLƏR SİLSİLƏSİNDƏN

  İzdihamlı kilsə messelərinin birindən sonra axına qarışıb çölə çıxdığım yerdə, qəfildən girəcəyinin yarıqaranlıq küncünd...

  Davamı
 • AVSTRİYA İTLƏRİ

  Avstriyalılar daha çox itləri ilə söhbət edirlər....

  Davamı
 • YETİM ÇƏKMƏLƏR

  Vyanada gecələdiyim ilk axşam yuxuda Mərdəkanın qızmar bürküsündə əriyən evimizi, yataq otağımda - paltar şkafının qabağ...

  Davamı
 • BAKİRƏ CANİLƏR MUZEYİ

  Vyananın rəsm qalereyaları, xüsusən şəhərin mərkəzində ucalan əzəmətli Kuns İstori muzeyinin zalları ərlərinin kəsik baş...

  Davamı
 • VYANA SIXINTILARI

  Davamı
 • MƏLƏKLƏR BARƏDƏ

  Müəyyən məqamlar olur ki, şəffaf çəkisizliklə çiyinlərimizə qonub, bizləri qoruyan, görünməz qanadlarıyla başımızın üstü...

  Davamı
 • ƏDƏBİ TAUN

  Ötən həftə Natiqlə birlikdə oxumalı olduğumuz bəlağətli ifadələr, mübaliğələr və epitetlər dolu eybəcər mətndən hər ikim...

  Davamı
 • VİDA GECƏSİ

  Dünən - həzin bir payız axşamı Ennio Marikonenin musiqiləri altında yağışın islatdığı şəhərə baxa-baxa, qaranlıq küçələr...

  Davamı
 • ELEKTRİK QOHUMLUĞU

  Son vaxtlar fəndgir elektrik cihazlarının mənimlə əcaib şəkildə sirli əlaqələr yaratması - televizorun beynimdən keçən s...

  Davamı