Duyğular imperiyası

 • NAĞIL QƏHRƏMANLARI

  Davamı
 • ERİX FRİD AĞACI

  Davamı
 • MƏMNUNLUĞA APARAN YOLLAR

  Ən üzüntülü, iztirablı çarpışmaların, əzab - əziyyətlərin son nəticədə ötəri məmnunluq hissinə xidmət etdiyini anlasaq, ...

  Davamı
 • SİRLİ İŞ YERİ

  Dəqiq bildiyim bir də budu ki, mən idarəmdən, evimdən və yazımdan savayı, daha haralardasa yaşayıram. Daha doğrusu, işlə...

  Davamı
 • YADDAŞ MANEVRLƏRİ

  Qəribədi ki, tez-tez yuxularımızda gah dünyasını nə vaxtsa, lap çoxdan dəyişmiş, qəbirlərini dəfələrlə ziyarət edib, ruh...

  Davamı
 • ŞÜUR BARƏDƏ

  Uzun illərlə tox, firavan həyatından həzz ala-ala, qaz vurub qazan doldurub, qazanc və var-dövlət yarışlarında qalib çıx...

  Davamı
 • MİLLƏT MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR

  Ötən həftə oğlumla getdiyim qapalı heyvanxananın üfunətli yarıqaranlıqlarından bizə, içi sıxıntı və əzab dolu insan gözl...

  Davamı
 • KÜÇƏ İTLƏRİ

  Küçəmizdə dolaşan sahibiz itlərdən birinin bu dünyada nə vaxtsa itirdiyim, adını, üzünü dəqiq xatırlamadığım doğma adamı...

  Davamı
 • PƏRƏKLİ SƏNƏTÇİ

  Ömrünü ədəbiyyatın və onun elminin çiçəklənməsinə itihaf etmiş ahıl yaşlı, görkəmli bir yazıçımızın burun pərəkləri, büt...

  Davamı
 • ZARIYAN ADAMLAR

  Bir qisim adamlar var ki, onlarla aylar, bəzən illərlə görüşməsən də, hey ha tərəfindənsə dünyadannarazı iniltilərini, z...

  Davamı