AHILLIQ NÖVLƏRİNDƏN

Qocalıb ağbirçəkləşməyin bir növü də var ki, ağarıb çallaşmış saç-saqqalın yaş həddindən yox, uzun müddət günün altında qalıb ağardığından şübhələnirsən.