İMPROVİZƏ

Yazı masamın bir küncündə, dünyasını nə vaxtsa, lap qədimlərdə dəyişmiş nakam müəllifidən qalmış tək, kədərli solğunluqla üst-üstə yığılan əlyazmalarım elə bil özündə mənim fikir və duyğularımdan savayı, daha nələrsə də saxlayır.