CƏHƏNNƏM SİRLƏRİNDƏN

Cəhənnəmi adamsız təsəvvür eləyəndə, bir o qədər də vahiməli görünmür.