ÖLÜM NÖVLƏRİ

Qəribədi ki, cavanlar qocalardan daha rahat və təmənnasız ölürlər.