MADDİYYAT İNFEKSİYASI

Məxsusi olaraq, yalnız varlı iş adamlarının bağ evlərində işləməyindən qürur duysa da, qaramtıl üzü əzablı sürgün həyatını yaşamış dustaq qorxuları saçan ortaboylu, dolu bədənli kənd elektriki elektrik xəttində yaranmış qəzayla bağlı xırda təmir işlərini başa vurub bağ evimizi tərk edənədək, nəyinsə arxasında gizlənmiş tək, aşağı enən işıq, o qapıdan çıxan kimi artdı.