QURAN YARĞANLARI

Qurani-Kərimdə surələr var ki, onları oxuyarkən, özünü sətirlərarası qəfil yarğanlarla açılan sonsuz Kainat uçurumlarının astanasında hiss edir, sirli qara dəlikləri andıran bu zaman çalalarına sümrülməməkdən ötrü mütaliəni yarımçıq saxlamalı olursan.