İMPERİYANIN TƏRİFİ

Dünyanın yaddaşı nisbətindən baxanda, «Duyğular İmperiyası»nı dərin, qaranlıq suları əfsanəvi gəmi qəzalarıyla, dəniz səyahətçilərinin ruhları, saysız-hesabsız ölülər, köpək balıqları, meduzalar və yosunlar dolu okeandan götürülmüş bir ovuc suya bənzətmək olar.