SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (2 cilddə)

Kitab Moskvanın "Xudojestvennaya literatura" nəşriyyatında çapdan çıxıb.

"Klassiklər və müasirlər" silsiləsindən nəşr edilmiş kitaba yazıçının "Azadlıq" romanı, "Gecə", "Sərçələr", "Kirxa" və digər hekayələri, müxtəlif illərdə dərc edilmiş müsahibələrindən, qeyd dəftərindən parçalar daxil edilib.

Ön sözün müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor Nizami Cəfərovdur.