ƏSƏBİ ƏJDAHA

Bəzən, xüsusən ən gərgin, əsəbi məqamlar içimdən, əjdahayabənzər nəyinsə gərilib, qol-budaq atıb böyüdüyünü hiss edirəm.