O DÜNYANIN SİRLƏRİNDƏN

 

Dünyasını müxtəlif vəziyyətlərdə və yaşlarda dəyişən yaxın adamların canüstü məqamlarını müşahidə etdikcə, günahlı, günahsız, pis, yaxud yaxşı yaşamağın, nəcib, xeyirxah, yaxud, əclaf və zülümkar olmağın o biri dünyayla heç bir əlaqəsi olmadığını anlayırsan.