TEATRIN ÜNVANI

Milli Akademik Dram Teatrın dödüncü mərtəbəsinə qısılmış “Yuğ” da özümü, qoca palıdın qurumuş gövdəsinnin, içi yaşıl cücərtilər və hava dolu nəm oyuğunda hiss edirəm.