QAPILAR BARƏDƏ

İsa Məsih: "Döyün, qapılar üzünüzə açılacaq", - deyəndə, ev, maşın, vəzifə xatirinə döyülən qapıları yox, təbiətin qoynunda - Göy üzündə, ağacların, buludların arasında gizlənən ayrı növ qapıları nəzərdə tuturdu.