خانم آفاق مسعود در برنامۀ «در مسیر‌های رعد و برق» لیدر تی وی - 2001