ƏDƏBİYYAT VƏ ONUN ADAMLARI

 

              Ədəbiyyat və Onun Adamlarıyla bağlı gəldiyim bu qənaət - həyatlarını şüurlu şəkildə, ya bəlkə gizli İlahi buyruqla Ədəbiyyata, Bədii Sözə gömürmüş insanlar barədə düşünərkən, anladığım növbəti həqiqətlərdən biridir. Lakin burada söhbət həqiqi ədəbiyyatdan və onun həqiqi adamlarından - Əzəli və Əbədi Yazının adda-budda işartılarını öz yazıçı məharətləri ilə vərəqlərə köçürməyə müvəffəq olmuş xüsusi növ insanlardan gedir. Bir qədər də dəqiq olsam, «60-cılar» deyilən ədəbi nəslə aid edilsə də, narahat yazıçı heysiyyəti ilə Mirzə Fətəli Axundov və Cəlil Məmmədquluzadədən, maarifçilik və vətəndaşlıq təəssübkeşliyi ilə Həsən bəy Zərdabidən olan yazıçı Elçindən  gedir. Tutumlu romanlar, Bakı kəndinin ab-havası qoxuyan təsirli hekayələr, tənqidşünaslıq və ədəbi nəzəriyyəmizdə örnək olan dəyərli elmi əsərlər, monoqrafiyalar, kinossenarilər, maraqlı dram əsərləri müəllifi Elçindən.

              Ölkənin mənəvi həyatını alt-üst edən məlum ağır ictimai-siyasi hadisələr, cəmiyyəti, ictimai fikri dönə-dönə dağıdıb quran ziddiyyyətlər və münaqişələr dolu ab-hava, protokollaşmış quru məmur həyatı, milli ədəbi fikrimizə səmimiyyət, azadlıq və demokratiya dolu hava gətirmiş Elçinin ədəbiyyata, sənətə sonsuz sevgisini, təmənnasız sədaqətini  dəyişə bilmədi. Elçinin üzü də, gözünün ağıllı ifadəsi də bütün bu ləngərli hadisələr burulğanında dəyişilməz qaldı, gənclik illərindən gözlərinin dərinliyindən oxunan ağrı, dərin həqiqətlər Uçurumunun sehrli xofu silinmədi...

Bütün bu eniş-yoxuşlarda, insanı, mənəviyyatı məhv edib alçaldan zaman oynamalarında Elçin təmkinini, öz ali yazıçı mövqeyini qoruyub saxlaya bildi...

Hadisələr məngənəsindən keçib düşdüyü və artıq neçə illərdən bəri işlədiyi havasız Nazirlər Kabineti də onun bu sabit mövqeyini dəyişə bilmədi. Dəhlizlər şahlığını andıran Nazirlər Kabinetində də, həmin bu havasızlıqda da Elçin ədəbiyyatla bağlandığı müqəddəs kələfin ucunu itirmədi, gündə-gündə gördüyü insanların obrazlarını, düşdüyü komik vəziyyətləri yazdı, yaratdı...

Lakin dövlət işində, ədəbiyyatda qazandığı uğurlar, başgicəlləndirici vəzifə havası, rahat məmurluq həyatı Elçinin yazıçı narahatlığını, yalnız həqiqi ədəbiyyatçıya xas olan nisgilli ovqatını da yuyub apara bilmədi.

Əksinə, üzünün, Ədəbiyyat İnstitutunda, sonradan Yazıçılar Birliyində işlədiyi dövrlərdəki həyatsevər ifadəsi, darısqal məmurluq mühitində elə bil bir xeyli soldu.

Bəlkə də bu ifadəni tamam ayrı, bizə məlum olmayan digər səbəblər soldurdu?!..

...Uzun bir dövr Azərbaycanın ictimai, ədəbi mühitində özünəməxsus, ilıq mühit yaradan, qocaman Ədəbiyyatın özünə bənzəyən İlyas Əfəndiyevin yoxluğu, erkən ağsaqqallıq missiyası, bayaq dediyim nəhəng dibsiz həqiqətlər Uçurumunun dərinliklərində açılan yeni-yeni qara dəliklər...

...Bəzən Nazirlər Kabinetinin nəhəng binası önündən ötərkən, bu binanın səliqəli müşavirə zallarında, bir yığın yad adamın içinə əsir düşmüş kimi oturub darıxdırıcı iclaslar aparan, Ədəbiyyata, kövrək yazıçı dünyasına dəxli olmayan maraqsız dövlət işləri ilə məşğul olmaq məcburiyyətində qalan Elçinin üzünü xatırlayıram...

Çətin, həlledici məqamlarda şücaətli və qüvvətli olan bu insanın burda - bütün bu mənasızlığın içində, üzünün balaca, köməksiz uşaq zəifliyinə heyrətlənməyə, həmin bu böyük zəifliyə görə onu sevməyə bilmirəm...

...Heç bir şeyə uymadan, xırdalanmadan, yönünü, yolunu dəyişmədən, dayanmadan işləmək, yazmaq, daim nəyisə dəyişməyə, insanlara, düşüncələrə təsir etməyə tələsmək, bu yolda yorulmadan, usanmadan, narahatlıqla çalışmaq - Elçinin qüvvətli, şücaətli olduğu ali məqamlar bunlardı.

***

İlk əvvəl, Elçinin nəsri və dramaturgiyası, ədəbi tənqidi və esseistikası barədə kifayət qədər deyilmiş və yazılmış elmi-nəzəri, publisistik mülahizələri öz əlavələrimlə yükləmədən, qısaca olaraq, bunu deməliyəm ki, Elçin - Azərbaycan ədəbi dilinin və bədii fikrinin imkanlarını insan təbiətinin gizli incəlikləri, müxtəlif zümrələrdən və təbəqələrdən olan azərbaycanlı tipləri və xarakterləri məharətlə açan yazıçı kimi hələ 70-ci illərdən maraqla oxuduğum tək-tük qələm sahiblərindən biridir. Dərin hörmət və ehtiramla yanaşdığım digər keyfiyyətləri - usanmaz ədəbiyyat və maarifçilik stixiyası, ədib, həmkar və insan təəssübkeşliyi, məhsuldar yaradıcılıqla bərabər, milli ədəbi düşüncəni dünyanın işıqlı səmtinə yönəltmək bacarığı, istedadı istedadsızdan, dəyəri, dəyərsizdən ayırmaq, bugünkü ədəbi həyatımıza hakim kəsilmiş müdhiş «dəyərsizləşdirmə» dumanını yarıb dağıtmaq əzmidir.

Bütün bunlara onun, bizim Tərcümə Mərkəzinə, «Xəzər» ə olan diqqət və qayğısını, heç nəyin aşındıra bilmədiyi əqidə birliyini və məsləkdaşlığını da əlavə etsək, gözlərimiz önündə Zamanın sınaqlarına, tarım etiketlər və rəsmiliklər qəlibinə sinə gərib, heç nəyə uymadan, öz asudə Ədəbiyyat Ərazisində yaşamağa davam edən işıqlı bir ziyalı, ədiblik və yazıçılıq şövqünü qoruyub saxlamış nəcib sima canlanır...

 

***

...Bina qonşusu kimi hələ 60-cı illərin ortalarından, ədəbiyyat aləminə daxil olduqca, maraqlı bədii, elmi əsərlərindən, nəsil-kök doğmalığı ilə isə daha qədimlərə gedib çıxan Əli Vəliyev - İlyas Əfəndiyev tandemindən tanıdığım Elçinlə bağlı ilk xatirəm - hələ orta məktəbdə oxuduğum uzaq illərə - günün əksər saatlarını onunla qonşu olduğumuz məşhur Yazıçılar Binasının həyətində keçirdiyim qayğısız tətil günlərinə gedib çıxır...

...O dövrlər binanın orta blokunun ikinci mərtəbəsində yaşayan İlyas Əfəndiyevin böyük oğlu kimi tanıdığımız gənc Elçinin gecədən keçənə qədər oynadığımız badminton oyununu qəribə azarkeş marağı ilə həyətin tən ortasına açılan açıq eyvandan izləməsi, bizlərin (mən, Kamal Talıbzadənin, İsmayıl Şıxlının, Bəxtiyar Vahabzadənin, Hüseyn Abbaszadənin və b. uşaqları) bu «gərgin tamaşadan» səfərbər olub, oyuna xüsusi həvəslə girişməyimiz, valanı yerə salmamaqdan ötrü özümüzü, az qala, göyün yeddinci qatına atıb «virtuoz zərbələr» yaratmağımız... Oyunun ən kulminativ dəqiqələrində bu yeganə «tamaşaçımızın» tamaşasını qəfildən yarımçıq kəsib «lojanı» tərk etməsi... Bu gedişdən qol-qanadımızın qırılıb yanımıza düşməsi və sair və ilaxır...

Nə iləsə Elçinin erkən yumoristik hekayələrini andıran bu vaqeəni xatırladıqca, o dövrlər eyvana çıxmağının səbəbi - bizim oyunumuza tamaşa eləmək yox, olsun ki, yazı prosesində itirdiyi fikrin, ya cümlənin ardını bizim qızğın oyun gedən sirli məchulluqlarda axtaran Elçinin «yaradıcı fasiləsi» olduğunu yeniyetmə ağlımızla dərk etmədiyimizə görə, özümüzə gülməyim gəlir. Hamının açıq yay kafelərində, dəniz sahillərində istirahət edib əyləndiyi o bürkülü yay axşamları heç hara getmədən, sakit mənzilinə qapılıb yazı-pozuyla, ya bəlkə mütaliə ilə məşğul olan Elçinin yazıçılıq və maarifçilik eşqinə isə rəğbət və ehtiram doğurur...

Elçinlə bağlı digər xatirəm bir qədər sonralara, ədəbiyyat aləminə təzə-təzə qədəm qoyduğum 80-ci illərə - yazıçı ailəsində doğulub böyüsəm də, daxili qayda-qanunlarından xəbərsiz olduğum yerli yazıçı mühiti ilə ilk tanışlıq dövrlərinə təsadüf edir... 

...1986-cı ilin may ayı idi. Yazıçılar İttifaqının Filarmoniyanın dəyirmi, bəyaz salonunda keçirilən qurultayında mən də gənc yazıçı qismində iştirak edirdim.      

Qurultayın gündəliyindəki son məsələ - yaxın aylarda Moskvada keçiriləcək SSRİ Yazıçılar İttifaqının 8-ci qurultayına nümayəndə seçimi məqamı yetişəndə və milli ədəbiyyatımızı SSRİ yazıçılarının qurultayında təmsil edəcək nümayəndə heyətinin tərkibi - tanınmış, görkəmli adların yer aldığı mötəbər siyahı müzakirəyə çıxarılanda yerlərdən etiraz səsləri eşidilməyə başladı... Nümayəndə heyətinə hər dəfə eyni «görkəmlilərin» salınmasına etiraz edənlərə salonun qabaq cərgələrində oturan digər «görkəmlilər» də qatıldı.

Bir qisim adam Moskva qurultaylarında dəfələrlə iştirak etmiş «görkəmlilərin», Rusiyanın bu mötəbər tədbirinə qatılmaq «səadəti» heç zaman nəsib olmamış digər «görkəmlilərlə» əvəz edilməsi təklifini irəli sürdü, digərləri adı siyahıda olan bir Xalq yazıçısının o birisi ilə dəyişdirilməsini tələb etdi və yerlərdən yeni-yeni namizədlər irəli sürülməyə başladı. Söhbət uzandı, ara qarışdı. Getdikcə əlbəyaxa savaşa çevrilmək üzrə olan mübahisəni, rəyasət heyətində əyləşmiş, o zaman Yazıçılar İttifaqının gənc katibi Elçin kəsdi...

 O, salonun hay-küyünə uyuşmayan ehmal aramlıqla ayağa qalxıb zalın sakitləşməsini gözlədi, sonra necəsə, hamının aydın eşidə biləcəyi asta səslə:

- Mən burda deyilənlərlə tam razıyam, - dedi. - Həqiqətən də, niyə hər dəfə Moskva qurultayına eyni adamlar getməlidi?.. Təklif edirəm, ötən qurultaya gedənlər öz yerlərini o birilərə təhvil versinlər.

Elçinin bu sözündən sonra salona ağır sükut çökdü. 

- Mənə gəlincə, öz yerimi burda, salonda əyləşmiş gənc yazıçımız Afaq Məsuda verirəm. Qoy getsin və o biri ölkələrin yazıçıları da görsünlər bizim necə yazıçımız var. Həm gənc, həm istedadlı. Üstəlik də yaraşıqlı.

...Salonun zindan sükutu Elçin sözünü bitirib yerinə əyləşəndən bir müddət sonra da davam elədi. Bayaqdan bəri zalı lərzəyə gətirən seçki qovğasının təlaşı yatsa da, «görkəmlilər iyerarxiyası» qəbilindən olmayan bu «əcaib təklif», qurultay əhlinin ürəyinə yatmadı. Möhtəşəm sükut dalğası, gül səbətləri və projektor işığıyla dolu səhnəyə də yayıldı...

Mən qulaqlarıma inanmır, Elçinin bu «ağlasığmaz» təklifinin daşlaşmış qurultay ənənələrini yara biləcəyinə, bu qədər görkəmli, tanınmış yazıçı-şair dura-dura, mənim - iyirmi səkkiz yaşlı gənc yazarın, belə bir mötəbər heyətə düşəcəyinə şübhə edirdim.

Dörd bir yandan üzümə dikilən, arxadan kürəyimi oxlayan baxışlardan ürək döyüntülərimin sürətləndiyini hiss etsəm də, həyəcanımı gizləməyə, özümü ələ almağa çalışırdım...  

 ...Bir neçə gündən sonra mən mötəbər nümayəndə heyətinin tərkibində Moskvaya - qurultaya yollandım. Unudulmaz Moskva günləri, kitablarını hələ lap uşaqlıqda, bəzilərini tələbəlik illərində oxuduğum Anatoli Kim, Vasili Belov, Sergey Mixalkov, Nodar Dumbadze və digər yazıçılarla görüşlərim, arxada qalmış Bakı qurultayını unutdura bilmir, düşdüyüm yaradıcı mühit, fikir və düşüncə azadlığı qurultayda baş verən o hadisənin gizli mənasını açmağa, iclasın gündəliyini laxladan o «əlamətdar təklifin» adi insan, yaxud həmkar xeyirxahlığı yox, bizim yerli yazıçı mühitinin miskin «görkəmlilər iyerarxiyası» ənənəsini dağıtmaq, Yazıçılar İttifaqında  və onun qurultayında çatışmayan nəyisə - bəlkə ali «yazıçı» statusunu, onun əlahiddə göstəricisi olan İnsan və Ədib nəcibliyini yada salmaq cəhdi olduğunu mənə anlatmağa başlayırdı...

...Elçinlə bağlı bu sayaq xatirələrim az deyil... Ədəbiyyatı və Onun Adamlarını «ən uzaq məsafələrdən» seçib, tanıyıb dəyər vermək məharəti, ədəbi prosesə mütəmadi müdaxilələri ilə bir çox qaranlıqlara aydınlıq gətirməsi, taleyini bədii sözə, yazıya bağlamış köməksiz qələm adamlarına arxa-dayaq olması, ən çətin və çıxılmaz məqamlarda heç nədən çəkinmədən, ehtiyat etmədən, dost və həmkar köməyini yetirməsi, yazdığının yaxşı, ya pis olduğunu özü də bilməyən və bu səbəbdən nagümanlıqlar torunda vurnuxan gənc ədibləri (o cümlədən, vaxtı ilə məni və həmkarlarımı) ustad nəzəri və elmi baxışları ilə yolun aydın tərəfinə yönəltməsi, azad düşüncəni, insan ruhunu sıxışdırıb daraltmağa köklənmiş istənilən növ çərçivə və qadağaları hər an dağıtmağa hazır olması... Və ən əsası, həmin o çərçivələr daxilində yaşaya-yaşaya, həm də, necəsə, oralarda yaşamaması...

Bu qəbildən olan son illərin bir xatirəsi də Elçinin 60 illik yubiley məclisinə təsadüf edir...

...Ən yaxın dostlarının və qohumlarının, həmçinin yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinin iştirak etdiyi yubiley məclisinin bir məqamı, badəsini yüksəklərə qaldıran Elçin:

- Siz... burda oturanların hamısı mənə doğma və əziz adamlarsız. Amma çox xahiş eləyirəm, indi deyəcəyim sözdən heç kim inciməsin, - deyib mənə sarı baxdı: - Burda mənim elə bir dostum əyləşib ki, o, mənə hamıdan daha əziz və daha doğmadı. Bu, müstəsna bir qohumluq, ilahi doğmalıqdı. Böyük ədəbiyyat doğmalığı...

Elçinin bu qəfil «bəyanatından» məclisə yöndəmsiz pərtlik düşdü. Ortaya düşən yöndəmsizliyi aradan qaldırmaq istəyən Elçin:

- Afaq mənim ədəbiyyat doğmamdı. Bu səbəbdən də mənə hamıdan əziz və doğmadı - dedisə də, məclisin pərtliyi sovuşmadı.

Mən kövrək ədəbiyyat nisgili ilə deyilmiş bu sözlərin Elçinin, bu «ədəbiyyatsız» məclisdə duyduğu Böyük Ədəbiyyat Qəribliyi, Ədəbiyyatı və Onun Adamlarını bu dünyanın bütün təbəqələrindən və zümrələrindən fərqli ucalıqlarda tutmaq istəyi olduğunu anlayır, Elçinə və özümə görə, eləcə də bu dünyanın bütün Ədəbiyyat Adamlarına görə izaholunmaz bir ağrı hissi duyurdum...

...O axşamın sonrası... bir qədərdən sonra sağlıqların musiqiylə əvəz olunduğu həzin asudəliyin içində də rahatlıq tapmayan yubilyarın süfrə başından ayağa qalxıb bizə (yoldaşımla mənə) yaxınlaşması, yanımızda əyləşib, heç vaxt görmədiyim balaca uşaq üzü ilə astadan:

- Qəribə işdi... Hələ bu vaxta qədər heç bir yaşımın tamamında qorxu hiss eləməmişdim - deyib ətrafına nəzər salması, sonra kimsənin eşidəcəyindən ehtiyat edən tək, bir az da astadan: - Bu 60 rəqəmində nə isə var. Həqiqətən, qorxuludu... - deyib pərt təbəssümlə gülümsəməsi hələ də gözümün qabağından getmir...

O axşam Elçinə, onun «Zaman» deyilən dəyirmanın gözündən çox-çox kənarda olduğunu, şəxsiyyəti və əsərləri ilə Azərbaycanın dili və ədəbiyyatı yaşadıqca, yaşayacağını demək istəsəm də, onun, bu sözlərimi yubileyi şərəfinə deyilən bəlağət kimi qəbul edəcəyini düşünüb susmuşdum. Amma düşünürəm, gərək susmayaydım. Gərək elə o axşam ona, yazıçının, əgər ona elə gəlirsə də belə, bu dünyada ikən, burda yox, yazıb-yaratdığı əsərlərində yaşadığını və bu səbəbdən, heç bir yaş həddinə dolmaq imkanı qazanmadığını, hər yazıçının yaş göstəricisinin onun istedad şkalası, bədii tapıntı və kəşflərinin, fikir və duyğularının dəyəri qədərində olduğunu və bu mənada, onun yaşının artıq çoxdannan bəri 70-i də, 80-i də, 90-ı, bəlkə yüzü də adladığını deyəydim. Ədəbiyyatın və Onun Adamlarının bütün Zaman və Məkan ölçülərinin fövqündə, əbədi olaraq yaşamaq qüdrətində olduğunu deyəydim...

Bütün bu deyəcəklərimi, fürsət tapıb, ona bu gün - Zamanın bu kəsiyində deyə bildiyimdən dərin məmnunluq duyur, hörmətli yubilyarımıza, heç bir rəqəmə məhəl qoymadan, həmin o qorunmuş ərazisində - Böyük Ədəbiyyat Evində yaşamağına davam etməyi arzulayıram.

Həqiqətən də, axı məhz Orda hər şeyi rəqəmlər yox, sözlər həll edir...   


Valan - badminton topu