فرمان رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دربارۀ اعطای مدال «افتخار» به خانم آ.م. ولی‌یوا

 

با توجه به خدمات در توسعۀ امور ترجمه در جمهوری آذربایجان به خانم آفاق دختر مسعود ولی‌یوا (آفاق مسعود) مدال «افتخار» اعطا گردد.

الهام علی‌یف

رئیس جمهور آذربایجان

باکو، 1 ژوئن 2017. یکم ژوئن سال دو هزار و هفده میلادی.

مترجم: علاءالدین ملک‌اف.