کتاب آفاق مسعود در گرجستان رونمایی شد.

در این روزها  کتاب "آزادی" نویسنده ی مشهور آذربایجانی آفاق مسعود در تفلیس، در زبان گرجی در اتحاد نویسندگان گرجستان به ملا عام ارایه داده شده است. کتابی که با پشتیبانی اتحاد نویسندگان گرجستان در انتشارات "ملانیا " به طبع رسیده است، حاوی رمان  "آزادی " "هنگام فوت" ، "ایوهان دوم"، "شب"، "گنجشک ها "، "مرگ خرگوش" می باشد.

رییس اتحاد نویسندگان گرجستان باقتر ارابولی که رویداد را با سخنرانی افتتاحییه باز کرد،  راجع به خلاقیت آفاق  مسعود سخن گفته و بیان کرده است که آثاری که داخل کتاب است جداگانه از لحاظ بدیع و همچنین از جهت سبک  ادبی از ارزش بالایی برخوردار است. وی مانند ویراستار کتاب احساساتی که دارد،  بیان کرده و اظهار نموده است که رمان "آزادی" مانند دردانه های نادر ادبیات دنیا معاصر ارزیابی می گردد.

 

سپس سخن به نویسنده ی مردمی ، برنده ی جایزه ی "شتا روستاولی "، نائب رئیس اتحاد نویسندگان گرجستان رواز میشولادزه داده شد. رواز میشولادزه تصریح کرده است که با خلاقیت آفاق مسعود به وسیله ی داستان های وی که در رسانه ی گرجستان منتشر یافته است، آشنا است و این داستان ها از لحاظ تجدید فکر و موضوع قایل اهمیت است.

سپس مشاور نخست وزیر گرجستان نویسنده و شاعر گوران ادیشاریا،  همصدر اتحاد نویسندگان گرجستان شاعر ماکولا گناشویلی،  شاعر مردمی گرجستان رجال اجتماعی ارکله ساقلیانی، رییس خانه ی ادبیات "زگواوری" آجار شاعر بلا کبولیا،  برنده ی جایزه ی دولتی گرجستان نویسنده بادری کوتاتالادزه،  شاعر تامار پاچوکیدزه،  رییس بخش معرفی و تبلیغ ادبیات ملی وزارت فرهنگ گرجستان الکو گریگلاشویلی،  سردبیر مجله ی" الگوری"،  شاعر تامار شایشمالاشویلی،  رییس انجمن روستاولی نویسنده داویت شموکمدلی و دیگران سخنرانی کرده اند. آهنگساز مشهور گرجی شاعر نوگزار ارگملیدزه آهنگ هایی که بر اساس کلمات خودش نوشته خوانده است.

 

Qalereya