جایزه ی عنوان "نویسنده ی مردمی " به آفاق مسعود عطاء داده شد.

با دستور رئیس جمهور آذربایجان جناب آقای الهام علی اف در تاریخ ۲۵ می سال ۲۰۱۹  نویسنده آفاق مسعود عنوان "نویسنده ی مردمی " را کسب نموده است. در مراسمی که ۴ سپتامبر در وزارت فرهنگ برگزار گردیده این جایزه به  آفاق مسعود عطاء داده شده است.

وزیر راجع به فعالیت و خلاقیت بدیعی رئیس هیات اداری بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان نویسنده آفاق مسعود سخن گفته است. وی بیان نموده است که آفاق مسعود ادامه ی دهنده ی نسل روشنفکران برجسه ای است که به ادبیات و ادبیات شناسی ما آثار با ارزشی را بخشیده است. از طرف بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان که توسط خانم آفاق مسعود اداره برداری می گردد امور شایان تقدیری در زمینه ی ترجمه ی نمونه های با ارزش ادبیات آذربایجان و برگرداندن آثار بعضی از مولفان دنیا به جا آورده و به کتابخوانان آذربایجانی رسانیده است. در عین حال آفاق   مسعود در زمینه ی غنیسازی نثر معاصر آذربایجان هم موثر بوده و تحفه ها داده است.

 

Qalereya