رمان «آزادی» در مجارستان منتشر گردید

انتشارات مشهور «نارکوت کیادو (Narkut Kiado مجارستان رمان «آزادی (آزادلئق)»، اثر نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود، را منتشر نمود. مترجم اثر از زبان ترکی («آزادلیک (Azadlık) انتشارات زنگین) به زبان مجاری، نویسنده ی مشهور مجار لورا پال (Laura Pal) است.

انتشارات «نارکوت کیادو (Narkut Kiado)» مجارستان، که فعالیت خود را در شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، از سال 2003 شروع کرده است یکی از ناشرین آثار ادبی جدی جهان است و تاکنون اقدام به انتشار ترجمه ی آثار ادبی زیادی از زبان های مختلف نموده است.

کتاب به تصمیم «نارکوت کیادو (Narkut Kiado)» مجارستان ترجمه و منتشر گردیده و ناشر تمامی هزینه های آن را خود متقبل گردیده است.