نویسنده ی مردمی، آفاق مسعود: چشمت روشن ملت عزیزم!

باکو، 10 نوامبر، خبرگزاری آذرتاج

 

روز 10 نوامبر به عنوان نخستین روز پیروزی در تاریخ آذربایجان حک گردید. این پیروزی بزرگ را از صمیم قلب به تمام آحاد ملت آذربایجان تبریک می گویم.

به گزارش خبرگزاری آذرتاج، این سخنان را نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود در بیان شادمانی خود از پیروزی آذربایجان در نبرد چهل و چهار روزه بر زبان آورده است:

می گویم «چشمت روشن ملت عزیزم!». به کسانی که جان عزیزشان را در راه میهن فدا کرده و در این راه به درجه ی شهادت رسیده اند می گویم: «در بهشت جادوان بیاسایید فرزندان قهرمان میهن! نه کشورم و نه ملتم هیچ گاه دلاوری هایتان را فراموش نخواهد کرد.». به رئیس جمهوری آذربایجان، فرمانده بزرگ این نبرد پیروزمند، می گویم «زنده باد فرمانده کل قوایم! این شما بودید که طعم شیرین نخستین پیروزی را به ملت آذربایجان چشاندید. هم شما بودید که بیداری ملی را ارزانی این ملت کردید. فرمانده بزرگ! طی هفده سال زمامداری کشور، بدون توجه به سنگ های فتنه که شخص شما را هدف می گرفت، با بردباری و صبری بی پایان و بی نظیر، کشور را گام به گام به سوی پیروزی رهنمون شدید.»