Page 8 - hekayeler
P. 8

Afaq Məsud


          Dovşan nәfәsi tәngiyә-tәngiyә can verirdi, bәbәklәri
        irilib, az qala, hәdәqәsindәn çıxırdı, balaca, isti bәdәni
        zәif titrәyişlә әsim-әsim әsirdi.
          Dovşan hava qaralanacan belәcә can verdi vә
        öldü.
          Əri bağın aşağı küncündә yer qazıb dovşanı orada
        basdırdı.
          …Bütün gecәni yuxuda da dovşanın can vermәyini
        gördü. Can verәn dovşan ölәn dovşandan iri vә ağ
        idi, can verdiyi yerdә birdәn-birә dirildi, iki ayağı
        üstә qalxıb pәncәlәrini onun çiyinlәrinә qoydu, ağzını
        iri açıb boğazının yolu görünә-görünә әsnәdi. Elә
        әsnәdi, az qaldı, onu mağaravari ağzının içinә salıb
        uda...
          Sәhәr yemәyindә o biri dovşan gәlib aynabәndlә
        üzbәüzdә oturmuşdu, balaca ağzıyla yenә nәyisә
        xırda-xırda çeynәyә-çeynәyә qorxaq gözlәriylә onlara
        elә baxırdı, elә bil söhbәtlәrinә qulaq asırdı.
          – Görәn, ölәn dişisiydi, erkәyi?..
          Əri gözünü qıyıb dovşana baxdı:
          – Fәrqi nәdi ki?
          – Bu, oğlana oxşayır.
          Əri üzünü elә bürüşdürdü, elә bil gözünә gün
        düşdü:
          – Harası oxşayır?..
          – Bığları.
          – Bığın bura nә dәxli var, guya qız dovşanın bığı
        olmur?..
          Yağı sәliqәylә nazik dilimin üstünә yaxa-yaxa
        dovşana baxıb:
          – İndi bu darıxacaq, – dedi, – bәlkә, birini dә
        alasan?!


                    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13