انتشار کتاب آفاق مسعود در اوکراین

 

کتاب نثر خانم آفاق مسعود در اوکراین منتشر شده است. به این کتاب رمان «آزادی» و برخی داستانهای کوتاه نویسنده گنجانده شده است. کتاب را به زبان اوکراینی، نویسنده و مترجم اوکراینیایی ناتالیا کولیش برگردانده است.

در ماه اکتبر امسال در کیف از این کتاب رونمایی خواهد شد.

 

برگردان: ع. ملک‌اف.