JOHN PAUL II

Kitab  2009-cu ildə “Mütərcim” nəşriyyatında işıq üzü görüb.

“525 kitab” seriyasından olan kitaba yazıçının “II İohann” romanı daxil edilib. 

Nəşrin redaktoru Əliş Mirzalıdır.