Moskva, 23 dekabr 2015. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası” ikicildliyinin, Pyotr Akademiyasının diplom və mantiyasının təqdimat mərasimi.