Azadlıq (Azatlık)

Kitab 2018-ci ildə Türkiyədə, “Zengin yayıncılık” nəşriyyatında nəşr olunub.

Əsəri türk dilinə tanınmış mütərcim Yurtsevən Şen çevirib.

Kitab Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Azərbaycan kitablarının dünyada tanıdılması” layihəsi çərçivəsində ərsəyə gəlib.