"Şənbə gecəsi və digər hekayələr" (لسبت و قصص أخري)

Kitab 2018-ci ildə Qahirə şəhərində Misir Milli Tərcümə Mərkəzi tərəfindən nəşr olunub.

Topluya yazıçının müxtəlif illərdə qələmə aldığı “Sərçələr”, “Qəza” , “Can üstə” , “Dovşanın ölümü” kimi hekayələri daxil edilib.

Əsərləri ərəb dilinə Azərbaycanşünas alim Dr. Əhməd Sami El-Aydi çevirib.