Azadlıq (თავისუფლება)

Kitab 2019-cu ildə Gürcüstanda (Tbilisi şəhərində) “Merani” nəşriyyatında nəşr olunub.

Kitabı gürcü dilinə tanınmış yazıçı-mütərcim İmir Məmmədli tərcümə edib.

Kitab Gürcüstan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin qarşılıqlı əməkdaşlığı nəticəsində ərsəyə gəlib.