Afaq Məsudun “Can üstə” hekayəsi Gürcüstan İctimai televiziyasının ədəbi portalında

Xalq yazıçısı Afaq Məsudun “Can üstə” hekayəsi Gürcüstanın birinci kanalı olan İctimai Televiziyanın “Eleqtroliti” ədəbiyyat portalının ana səhifəsinə yerləşdirilib.

Hekayə ötən il Tbilisidə işıq üzü görmüş və bu ilin aprel ayında Gürcüstan Yazıçılar Birliyində təqdimatı keçirilmiş “Azadlıq” kitabından seçilib.

Əsəri gürcü dilinə tanınmış yazıçı-tərcüməçi İmir Məmmədli çevirib. Redaktoru Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin sədri, tanınmış gürcü şairi Bağater Arabulidir.

 

Keçid linki: https://1tv.ge/eleqtroliti/toc/

 

şərhlər

– არა მარტო ეს მოთხრობა, არამედ ცნობილი აზერბაიჯანელი მწერალი ქალის, აფაგ მასუდის, მთელი შემოქმედება მეტად საყურადღებო და მნიშვნელოვანია
ამ რამდენიმე ხნის წინ, ჩემი აზრით, ქართულ სალიტერატურო სივრცეში მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა_ მკითხველს მიეწოდა ცნობილი აზერბაიჯანელი მწერალი ქალის აფაგ მასუდის წიგნი_ სახელწოდებით, ,,თავისუფლება’’.ამავე სახელწოდების რომანთან ერთად მასში 11 მოთხრობა არის წარმოდგენილი.
წიგნი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოზეა. ჭირს გარკვევა სად მთავრდება ცხადი და სად იწყება სიზმარი. ესაა ერთი მთლიანი რთულად ამოსახსნელი მეტაფორა იმის შესაცნობად, თუ რა არის თავისუფლება. მეორე მხრივ, ეს ნაწარმოები თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს ფსიქოლოგიურ რომანად, მწერლის წერის მანერა შეგვიძლია მივაკუთვნოთ, .. ,,ცივი რომანტიზმისსტილს. ამავდროულად, მწერლის ახალი წიგნი ხშირ შემთხვევაში შეიცავს მაგიური რეალიზმის ელემენტებს.ესაა ნაწარმოები, სადაც პასიურ,მიძინებულ ქვეცნობიერს ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს, როცა ის გაღვიძებულ, აქტიურ ფაზაში გადადის.
ამ წიგნზე ჩემი ლიტერატურული წერილი დაიბეჭდა გაზეთ ,,ლიტერატურულ საქართველოში“. 5 ივლისი.2019 წელი.# 24.

– Yalnız bu hekayə deyil, tanınmış Azərbaycan yazarı Afaq Məsudun bütün yaradıcılığı olduqca diqqətəlayiq və əhəmiyyətlidir. Bir neçə vaxt bundan öncə, zənnimcə, gürcü ədəbi aləmində mühüm hadisə baş verdi – oxucuya Afaq Məsudun “Azadlıq” kitabı təqdim edildi. Eyniadlı romanla yanaşı, kitabda 11 hekayə də var.  Kitab postsovet dovlətindən bəhs edir. Burada gerçəkliyin harada qurtarıb yuxunun harada başladığını birmənalı ayırd etmək çətindir. Bu, başdan-başa həlli çətin azadlığın nə olduğunu tədqiq edən mürəkkəb, metaforik bir əsərdir. Digər tərəfdən onu, mübaliğəsiz, “psixoloji roman” da adlandırmaq olar. Yazıçının yazı manerasını “soyuq romantizm” üslubuna da aid etmək mümkündür. Əsər magik realizm elementləri ilə də zəngindir. Eyni zamanda “Azadlıq” passiv altşüurun qatlarını açır, o altşüurun ki, hərəkətə gəlib oyananda insanın həyatında həlledici dəyişikliklər edə bilir.

Kitab barədə “Literaturuli Sakartvelo” (“Ədəbi Gürcüstan”) qəzetində  (5 iyul 2019-cu il) mənim yazım da dərc olunub.

David Şemoqmedeli – yazıçı, publisist, Qalaktion Tabidze mükafatı laureatı

 

 

 – ვნახე 1tv.ge -ზე გაიხარეთ. ძალიან კარგი თარგმანია და ძლიერი მოთხრობაა. მადლობთ. 

– Mən 1tv.ge-də oxudum. Var olun. Çox gözəl tərcümə və qüdrətli hekayədir. Sizə minnətdaram.

 Koba Sxakaia – kinematoqraf

 

ანგარიშგასაწევი მოთხრობაა

– Təqdirəlayiq hekayədir.

Şadiman Samanadze – dramaturq, yazıçı, ədəbiyyatşünas

 

– ამ ქალბატონის სახით ჰორიზონტი იშლება

  Bu xanımın timsalında yeni üfüqlər açılır!

Qiorqi Lobjanidze – şərqşünas-alim, filologiya  elmləri doktoru, professor

 

– ამ ქალს ცისპირა უფრო მოუხდებოდა. 

– Bu xanıma “dan üzü” adı yaraşardı...

Batu Danelia – şair

 

–  მომეწონა, სუპერ” –  “bəyəndim və super” işarəsi qoymuşlar sırasında:

 

Levan Breqdaze – görkəmli ədəbiyyatşünas, tənqidçi, professor, filologiya elmləri doktoru;

Şadiman Samanadze – dramaturq, yazıçı, ədəbiyyatşünas;

Qiorqi Lobjanidze – şərqşünas-alim, filologiya  elmləri doktoru, professor;

Batu Danelia – şair

Bela Çekurişvili – şair;

Ekaterine Kopaliani – jurnalist, publisist;

Ekaterine Navrozaşvili – alim;

İa Antadze – publisist, jurnalist;

İrina Qoçelaşvili – şair, tərcüməçi;

İrma Nutsubidze – şairə;

Ketevan Natelidze – yazıçı-publisist;

Koba Sxakaia – kinematoqraf;

Qia Murğulia – şair;

Rusudan Dekanoidze – ədəbiyyatşünas;

Tako Çiladze – politoloq;

Tamriko Okroaşvili – jurnalist;

Tea Qaldava – ədəbiyyatşünas və s.