A.M. Veliyeva’nın Şöhret Madalyasıyla Ödüllendirilmesi Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Kararnamesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası 109.maddesinin 24.şıkkına dayanarak karar veriyorum:

Azerbaycan’da çevri çalışmasının gelişimine verdiği hizmetlere göre Afak Mesut kızı Veliyeva (Afak Mesut) Şöhret madalyasıyla ödüllendirilsin.


İlham ALİYEV

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Bakü, 1 Haziran 2017