Ünlü Azerbaycan Yazarı Afak Mesut’un Kitabı Gürcistan’da Yayımlandı

Ünlü Azerbaycan yazarı Afak Mesut’un kitabı Gürcistan’da yayımlandı. Gürcistan Yazarlar Birliğinin desteğiyle Merani Yayınevince yapılan çalışmaya yazarın değişik yıllarda yazmış olduğu “Kaza”, “2.İoann”, “Gece”, “Cumartesi Gecesi”, “Uydurma”, “Kuğu Kuşu”, “Tavşanın Ölümü” gibi öyküleri ve “Özgürlük” romanı alınmıştır.

Kitabın editörü ve önsöz yazarı ünlü şair, Gürcistan Yazarlar Birliği Başkanı, İlya Çavçavadze Ödüllü Bağater Arabuli’dir. Özgülük romanını çağdaş dünya edebiyatının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendiren Bağater Arabuli yazıyor:

“Afak Mesut Azerbaycan’ın büyük edebiyat akımının en değerli temsilcilerindendir. Komşu halk edebiyatını onun eserleri olmadan düşünmek bile imkânsızdır.

Peki, böyle dememizin nedeni nedir? Biz onun yazar dünyası zenginlikleriyle, gerçek anlamda yalnız şimdi tanışmaya başladık. Ne yazık ki bu böyle. Çünkü on bir öykü ve bir romandan oluşan bu kitabın yazarı büyük yazarlarla aynı sırada duran, edebiyatta değişik bir yere sahip devasa bir kişiliktir. O hayatın bize sunduğu en karışık konulara cesurca atlar ve hep bu adil olmayan savaşı kazanır. Onun mükemmel “Can Çekişirken” ve “Serçeler” öykülerini Gürcü okuru biliyor. Bu eserler “Siskari”, “Mserlis Gazatesi” ve “Shivi” dergilerinde yayımlandılar.

Bu eserlerden hiçbiri ne konu, ne de yapı açısından birbirine benzemez. Ama onları birleştiren bir şey vardır: bu dönemin nabzı, zamanın soluğudur, acımasız zamanın soluğu”.

Kitabı Gürcüceye İmir Memmedli çevirdi.