Azerbaycan Dilinin İşlek Yazım Kılavuzu Yayımlandı

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tercüme Merkezinin yeni yayımı – Azerbaycan Dilinin İşlek Yazım Kılavuzu okurlarına sunuldu.

Kılavuz – Azerbaycan dilinin kelime dağarcığı sayısına göre değil, arı Azerbaycan sözlerinin, bu bağlamda dilimize girmiş ve sık kullanılan alınmaların ve terimlerin doğru seçimi ilkesiyle düzenlenmiştir.

Azerbaycan Dilinin İşlek Yazım Kılavuzu’nun önemli özellikleri – yazımı önceki kılavuzlarsa iki, bazen de üç şekilde verilmiş söz ve terimlerin, bu bağlamda yanlış kelimelerin tek şekilde verilmesi, kullanıştan düşmüş, fakat belirli alanlarda önemini koruyan eski kelimelerin, aynı kökten gelen kelimelerin yeniden kullanıma girmesi, doğru anlaşılması ve uygulanması amacıyla açıklamalarının eklenmesi, önceki imla kılavuzunda olmayan binden fazla arı Azerbaycan kelimelerini, bilim, teknik, spor, kültür, politika vs. alanlarında sıkılık kazanmış çok sayıda terimleri kapsamaktadır.

Kitabı düzenleyen Merkez Başkanı Afak Mesut, editörü Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi üyesi Ord.Prof.Dr.Nizami Caferov’dur.